Qendra e Burimeve për Shoqëri Civile në Kosovë
Kosovski Resursni Centar za Civilno Društvo
Kosovo Resource Centre for Civil Society

logo logo

Saradnja i razmena najboljih praksi mogu nas dovesti do aktivnije i efikasnije participativne demokratije!

Stvorili smo sektorske grupe NVO na Kosovu kojima ćemo olakšatiu češće u javnim konsultacijama na centralnom i lokalnom nivou, saradnju u zajedničkim projektima i aktivnostima i postaćemo saradnici Pod-komisije za Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju Kosova sa EU.