Qendra e Burimeve për Shoqëri Civile në Kosovë
Kosovski Resursni Centar za Civilno Društvo
Kosovo Resource Centre for Civil Society

logo logo

Stvorili smo sektorske grupe NVO na Kosovu kojima ćemo olakšatiu češće u javnim konsultacijama na centralnom i lokalnom nivou, saradnju u zajedničkim projektima i aktivnostima i postaćemo saradnici Pod-komisije za Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju Kosova sa EU.

Svi učesnici Škole aktivizma biće dodati tim sektorskim grupama po njihovom odobrenju!

Akovaša organizacija želi da bude deo naših sektorskih grupa za umrežavanje, pošaljite nam emajl sa naznakom na jedno ili više polja u nastavku na [email protected]

 • Osnove
 • Unutrašnje tržište
 • Konkurentnost i inkluzivnirast
 • Zelena agenda i održiva povezanost
 • Resursi, poljoprivreda i kohezija
 • Spoljni odnosi

Ako vaša organizacija takođe želi da dobije informacije o pod-komisijama SSP-a i postane deo konsultativnih sastanaka organizovanih između Kancelarije EU na Kosovu, Evropske komisije i nevladinih organizacija na Kosovu, pošaljite nam emajl sa naznakom na jedno ili više polja u nastavku na [email protected]

 • Pod-komisija SSP-a za unutrašnje tržište i konkurentnost
 • Pod-komisija SSP-a za transport, životnu sredinu, energiju i regionalni razvoj
 • Pod-komisija SSP-a za inovacije, informaciono društvo i socijalnu politiku
 • Pod-komisija SSP-a za trgovinu, industriju, carine i oporezivanje
 • Pod-komisija SSP-a za poljoprivredu i ribarstvo
 • Pod-komisija SSP-a za pravdu, slobodu i bezbednost
 • Pod-komisija SSP-a za ekonomska, finansijska i statistička pitanja