Qendra e Burimeve për Shoqëri Civile në Kosovë
Kosovski Resursni Centar za Civilno Društvo
Kosovo Resource Centre for Civil Society

logo logo

Osim dokumenata na mreži koje pruža Help Desk, Resursni centar takođe organizuje informativne sesije o temama vezanim za civilno društvo, učešće i evropske integracije na svim službenim jezicima i u upotrebi na Kosovu. Informativne sesije traju pola do jednog dana, kombinovanjem informativne sesije i pitanja i odgovora sa učesnicima.

Ove sesije će biti organizovane na tri osnovne teme za sve zainteresovane strane u civilnom društvu:

  • Koncept civilnog društva;
  • Unutrašnje upravljanje OCD;
  • Evropska unija u jednom danu.

Ove informativne sesije su otvorene za sve zainteresovane strane u vezi sa gore navedenim temama, bez obzira na njihovo članstvo ili pripadnost OCD na Kosovu.

 

Evropska Unija u Jednom Danu

Informativna sesija 1: EU u jednom danu 5 godina od Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju

30 marta održana je prva online informativna sesija na temu „EU za jedan dan, sa Demush Shasha, izvršnim direktorom Instituta EPIK. Gospodin Shasha je dao informacije o najvažnijim događajima i preprekama prema Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju, 5 godina nakon stupanja na snagu.

Osim toga, učesnici su takođe imali priliku da budu informisani i razgovaraju o temama kao što su uloga i značaj SSP -a, proces evropskih integracija Kosova, na učene lekcije tokom ovih pet godina, uloga OCD u učešću u procesima SSP -a, važnost Evropsku agendu reformi i ulogu OCD u ovom procesu.

Informativna sesija je bila otvorena za sve pojedince i OCD na Kos ovu i sprovedena je praktično na Zoom platformi.

 

 

Informativna sesija 2: EU u jednom danu na Dan Evrope

6 maja u Severnoj Mitrovici održana je druga informativna sesija na temu „Značaj slobode medija u procesu evropskih integracija Kosova“. Darko Dimitrijević, novinar Radio Goraždevca u Peći, upoznao je prisutne sa temama kao što su preporuke EU za zaštitu novinara i slobodnih medija na Kosovu, preporuke o Zakonu o slobodi medija, praćenje procesa finansiranja medija, uloga medija u proces SSP -a na Kosovu i aktivna uloga EU u slobodi medija na Kosovu.

Informativna sesija se odvijala daljinski u Severnoj Mitrovici i istovremeno na mreži putem platforme ZOOM, kojoj je prisustvovalo više od 20 učesnika. Ova sesija je održana u skladu sa svim zahtevima Nacionalnog instituta za javno zdravlje Kosova.

 

 

Koncept Civilnog Društva

Informativna sesija 3: Šta je civilno društvo

29 jula, Resursni centar je održao treću informativnu sesiju na tem u „Šta je civilno društvo?“, Sa Drenom Pukom, direktorom za istraživanje i zastupanje u Kosovskoj fondaciji civilnog društva (KCSF).

Info Sesija se fokusirala na teme kao što su istorija razvoja civilnog društva i struktura organizacija civilnog društva (OCD) na Kosovu; uloga i funkcija OCD u demokratizaciji zemlje; razlike i sličnosti između glavnih oblika OCD na Kosovu; pravne i praktične mogućnosti za građansko učešće u javnom životu uopšte, sa posebnim fokusom na organizaciju zajednice i rešavanje njihovih potreba u javnim institucijama na centralnom i lokalnom nivou.

Informativna sesija je održana na Zoom platformi kojoj je prisustvovalo više od 25 učesnika iz organizacija civilnog društva sa Kosova i građana.