Qendra e Burimeve për Shoqëri Civile në Kosovë
Kosovski Resursni Centar za Civilno Društvo
Kosovo Resource Centre for Civil Society

logo logo

EU podržava kosovsko civilno društvo i medijske organizacije u uključivanju građana u politički i društveni život

 16-06-2022

 

U naredna dva dana, na Trgu Zahir Pajaziti u Prištini, podržaćemo više od 20 organizacija civilnog društva i medijskih organizacija (OCD) da kontaktiraju javnost i podignu svest o svom doprinosu stvaranja prosperitetnije države, pravednije, demokratskije i inkluzivnog društva na Kosovu.

Naš događaj na otvorenom pod nazivom EU za civilno društvo i medije na Kosovu – angažovanje građana ”pomaže OCD da promovišu najvažnije rezultate svog rada i podstiču javnost da se uključi u politički i društveni život kroz građanski aktivizam i volonterizam.

Pogledajte ceo program aktivnosti https://bit.ly/3b0bW38