Qendra e Burimeve për Shoqëri Civile në Kosovë
Kosovski Resursni Centar za Civilno Društvo
Kosovo Resource Centre for Civil Society

logo logo

Mbahet sesion informues në Lipjan mbi shërbimet e Qendrës së Burimeve

 14-04-2022

 

Qendra e Burimeve për Shoqëri Civile në Kosovë ka mbajtur sot info-sesion për pjesëtarë të shoqërisë civile dhe qytetarë të komunës së Lipjanit lidhur me shërbimet që ofron kjo qendër.

Gjatë bashkëbisedimit 25 pjesëmarrës patën rastin të informohen për asistencën që ofron Qendra në ngritjen e kapaciteteve të OShC-ve përmes Shkollës për aktivizëm, mentorimit, granteve për vullnetarizëm, shërbimeve ligjore, sesioneve informuese, digjitalizimit, rrjetëzimit e shumë çështje të tjera.

Sesionet informuese do të mbahen edhe në qytete të tjera të Kosovës.