Qendra e Burimeve për Shoqëri Civile në Kosovë
Kosovski Resursni Centar za Civilno Društvo
Kosovo Resource Centre for Civil Society

logo logo

Apliko Tani për Grantet për Vullnetarizëm

 29-06-2022

 
Paraqitni idetë më të mira në thirrjen e hapur për Grantet për Vullnetarizëm nga Qendra e Burimeve për Shoqëri Civile në Kosovë.
Të gjitha detajet e aplikimit i gjeni këtu: https://bit.ly/3NFAuMh
Afati i fundit për aplikim është 28.07.2022, në ora 15:00.
Qendra e Burimeve për Shoqëri Civile në Kosovë, është projekt që financohet nga Bashkimi Europian (BE) , bashkë-financohet nga Suedia dhe zbatohet nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF) dhe Community Building Mitrovica.