Qendra e Burimeve për Shoqëri Civile në Kosovë
Kosovski Resursni Centar za Civilno Društvo
Kosovo Resource Centre for Civil Society

logo logo

Aplikimi i mjeteve të ICT-së, trajnim që avancoi shkathtësitë digjitale të OSHC-ve

 11-03-2022

 

Përdorimi i mjeteve të ICT-së për Organizatat e Shoqërisë Civile” ishte tema e trajnimit të radhës, që u përmbyll sot dhe iu dedikua pjesëmarrësve të Shkollës për Aktivizëm në KCSF.

Ky trajnim dy-ditor ofroi një qasje praktike të aplikimit të mjeteve të ICT-së, të cilat mundësojnë optimizimin e proceseve të brendshme dhe të jashtme të organizatave të shoqërisë civile. Pjesëmarrësit patën mundësi që përmes ushtrimeve konkrete të demonstrojnë navigimin e mjeteve në praktikë.