Centar za preuzimanje

U delu Centar za preuzimanje pri platformi možete imati pristup relevantnim zakonodavnim i strateškim okvirima koje se odnose na sektor civilnog društva na Kosovu. Ovde takođe možete pristupiti različitim onlajn obukama.

Dokumenta su kategorisana prema sledećim kategorijama:

  • Okvirna dokumenta
  • Relevantno NVO zakonodavstvo
  • Onlajn obuke

Za pristup platformi potrebno je da imate korisničko ime/šifru. Ukoliko još uvek nemate iste, molimo vas kliknite ovde.