Qendra e Shkarkimit

Në seksionin e Qendrës së Shkarkimit të platformës mund të keni qasje në kornizën përkatëse legjislative dhe strategjike që i përket sektorit të shoqërisë civile në Kosovë. Këtu mund të keni qasje edhe në trajnime të ndryshme online.

Dokumentet kategorizohen sipas kategorive të mëposhtme:

  • Dokumentet kornizë
  • Legjislacioni përkatës i OJQ-ve
  • Trajnim online

Për të pasur qasje në këtë platformë, duhet të keni një emër përdoruesi/fjalëkalim. Nëse nuk e keni ende, atëherë klikoni këtu.